Camp Adventure – 1 semester

Vi har igennem vores eksamensprojekt på 1 semester beskæftiges os med camp Adventure, samt en rundvisning af stedet.

Projektet er et indsigt i Camp Adventures oplevelsesprodukt og markedføringstrategi. Feedback på opgaven: Opgaven mangler en mere dybde gående brancheanalyse, samt opsatte keysucces faktorer med konkurrenter. Filen kan downloades frit, fejl tages med forbehold.