1 semester – Intro

1 semester

Brancheanalyse

1 semester består af 6 forskellige fag, der skal give en introduktion til leisure faget:

Introduktion til leisure brancher: I dette fag bliver du præsenteret for den historiske udvikling af leisure-brancherne, de relevante samfundsforhold – f.eks. regulering/lovgivning der i særlig grad påvirker området – samt de særskilte leisure-brancher og deres fagligheder (f.eks. oplevelsesøkonomi, kulturattraktioner, turisme, sport og event). I faget opnår du forståelse af de forskellige branchers sammenspil, samt et kendskab til relevante aktører på både regionalt og internationalt niveau.Du vil lære hvorledes de forskellige brancher og deres fagtraditioner spiller sammen, og hvordan de som brancher relaterer sig til deres samfundsmæssige kontekst. Formålet med faget er, at give et grundlæggende overblik og en vigtig paratviden, for den brancheanalyse semestereksamen består af.  

Økonomiske rammebetingelser: Formålet med faget er, at du får en forståelse af de økonomiske rammer, der i et makroøkonomiske perspektiv skaber betingelserne for udviklingen i leisure-brancherne, det vil sige hvordan økonomien i andre lande påvirker leisure-brancherne i Danmark. Sammen med andre brancher er leisure-brancherne følsomme over for ændringer i nationens og hele verdens generelle økonomiske betingelser, f.eks. har økonomiske kriser, naturkatastrofer, krige, konflikter og lignende betydning for udviklingen i turismebranchen i Danmark og globalt set. Målet med faget er at give jer studerende en introducerende viden om teorien i makroøkonomi, herunder terminologi, ideer og traditionelle metoder til analyse af økonomiske emner. I økonomiske rammebetingelser i leisure-brancherne beskrives og analyseres hele den samlede økonomi; det vil sige set fra samfundets perspektiv.

Markedsføring 1: Formålet med dette er, at du får nogle redskaber til, at begribe de rammebetingelser, der er, for leisure-brancherne. Med særligt fokus på konkurrencesituationen, brancheniveau og omverdensanalyse i det hele taget, i både et dansk og et globalt perspektiv. Sammen med andre brancher er leisure-brancherne følsomme over for mange forskellige ændringer i omverdenen, så som politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, etc. Disse ændringer skaber både udfordringer og muligheder for markedsføringsmæssige tiltag, og dermed grundlag for vækst og profit. Målet med faget er at give jer studerende en introducerende viden om de væsentligste analyseredskaber, de grundlæggende begreber og metoder, samt historiske tendenser indenfor markedsføring.

Kultur & Trends: I faget opnår du  en basal forståelse for kultur (herunder kunst- og kulturhistorie), strømninger i samtiden og trends, i det omfang det rummer muligheder og fænomener, som kan være til genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling inden for leisure-brancherne. Endvidere lægger faget vægt på læring inden for kulturmøder, hvilket – grundet lesiure-branchernes internationale og mellem-folkelige karakter – er af grundlæggende betydning for dinageren i et arbejdsliv inden for leisure-brancherne. Formålet med faget er, at du skal kunne kende forskellige kulturelle strømninger fra hinanden, vide hvordan de påvirker forskellige mennesker, og bruge dette innovativt.

Employability:

  • Råd og vejledning i forhold til studieteknikker og studievaner
  • Træning i præsentationsteknik med individuel feedback.
  • Første smagsprøve ift. at profilere sig selv samt at netværk’e med andre studerende og erhvervsdrivende.
  • Introduktion og vejledning i at skrive akademiske afleveringer på en højere videregående uddannelse.
  • Råd og anbefalinger til projektarbejde og den mundtlige afsluttende gruppeprøve.
  • Introduktion til udarbejdelse af din egen professionelle portefølje samt uddannelsens coaching muligheder.

Metode 1: Faget Metode I rummer introduktion til grundlæggende akademisk praksis inden for studier af kommercielle fritidsudbud samt turisme. Du vil først og fremmest lære om indsamling og analyse af sekundære data/empiri, litteratursøgning og analysefærdigheder, problemformulering, strukturering af projekter, referencer m.v. Faget prioriterer brug af kvantitative data, om end du også vil blive introduceret for mange andre relevante metoder, med henblik på at du selv skal kunne vurdere sekundære kilders troværdighed generelt. Endvidere prioriteres kildekritik.

Eksamensopgave – Camp Adventure

Introduktion: Camp Adventure er en af Danmarks største klatreparker. Klatreparken tilbyder 10 forskellige baner med over 150 forhindringer i forskellige højde- og sværhedsgrader og er derfor tilgængelig for både begyndere og erfarne, helt ned til 3 år. Camp Adventure har eksisteret siden 2012, med det formål for øje at skabe unikke naturoplevelser i et nyt format. Hidtil har disse oplevelser været baseret på en heldagsoplevelse med fysiske udfordringer i trætoppene i den smukke skov, som man så vidt muligt lader stå uberørt, så brugeren får en så naturlig oplevelse som muligt. I fremtiden kommer klatreparken til at byde på mange flere oplevelser såsom deres meget omtalte udsigtstårn, dyrepark, en boardwalk rundt i skoven, så man ikke forstyrrer skovbunden og overnatninger i form af Poshtel, som er et miljøvenligt og bæredygtigt projekt, hvor man opfører pop-op hoteller bygget af genbrugsmaterialer. Derudover starter man også et projekt kaldet glamping, som kort sagt er glamourøs camping.

Hvordan afviger Camp Adventure og deres oplevelsesudbud sig fra en masse lignende konkurrenter, og hvordan kan de i fremtiden fortsætte fremgang i samarbejde med blandt andet Region Sjælland?

Opgaven kan frit downloades, men må kun deles privat, fejl tages med forbehold. Kontakt mig for opgave og karakter:

Feedback:

Positivt: Kom i mål med en svært opgave. Svært teori om oplevelsesøkonomi, heriblandt Janzten, oplevelsesøkonomi. Fx. oplevelsespsykologi.

Negativt: Mangler en mere dybdegående branche analyse, hvor Key Performance Indicater er i spil, hvor man ligger op til komparativ analyse af Camp Adventure placering overfor konkurrenter.

Mangler bedre strukturede referencer, Alfabetisk rækkefølge af litteraturliste. Bedre kilder. Name dropper, færre teorier og mere indsigt.

Mine refleksioner

Under 1 semester har jeg fået en dybere indblik i de forskellige leisure brancher og hvordan de opererer i et moderne samfundsperspektiv. Vi har opnået viden, færdigheder og kompetencer.

Derudover har fokus være på at skabe et begyndende professionelt og socialt netværk og fælleskab, der motiverer én yderligere til at fortsætte med uddannelsen og skaber et godt studiemiljø. Personligt har dette semester overgået mine forventninger til uddannelsen og branchen. Uddannelsen har givet mig godt med blod på tanden til udforske videre i leisure-universet og har inspireret mig til måske en dag starte min egen virksomhed.

Ydermere har semesteret lagt op til samarbejdsøvelser via. gruppe eksamen. Vi har lært at kende hinandens styrker og begrænsninger, samt hvordan man opretholder et professionelt samarbejde, hvor effektivitet og socialt sammenhold er i fokus.